Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Ikon för Alkohol

Alkohol finns bland de tio största riskfaktorer

2016 var det alkohol som mest bidrog till sjukdomsbördan i Sverige.

De fem största aktörerna är

Anheuser-Busch InBev
Heineken Holding
Asahi Group Holdings
Kirin Holdings
Diageo

Alkohol finns bland de tio största riskfaktorer

Installera vår app
och var med och avslöja det blinda kapitalet.

Hjälp oss avslöja det #blindakapitalet

Informera dig kring temat Alkohol

Alkohols effect on body

Drinking too much – on a single occasion or over time – can ta...

Artikel

Läs mer...

Folkhälsans utveckling

"Folkhälsans utveckling – siffror, grafik och text" är en webb...

Foundation

Läs mer...

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...