Frågor Om Seeqest

Vanliga frågor kring Seeqests uppdrag och affärsidé.

Läs mer

Vad är Seeqest?

Kan jag lita på Seeqest?

Varför startades Seeqest?

Hur fungerar Seeqest?

Hur mycket pengar handlar det om?

Vilket pensionssparande i fonder ingår?

Hur samlas informationen in?

Hur garanteras individens trygghet?

Vem står bakom Seeqest?

Vilken är Seeqests affärsidé?

Vad betyder Seeqest?

X

Vad är Seeqest?

Seeqest är en unik och kostnadsfri tjänst som ger människor verklig makt att påverka samhällsutvecklingen genom sitt pensionssparande. Med hjälp av verktyget kan spararen få kunskap om hur det egna pensionskapitalet är investerat, med eller mot de egna värderingarna. Till en början kan spararen få reda på om hen har pengar investerat i produktionsbolag av alkohol, bekämpningsmedel, fossila bränslen, GMO, kärnvapen, industriell köttproduktion, processade livsmedel, spel och kasino, vapen samt tobak.

De flesta pensionssparare har till exempel fossila bränslen i sina fonder utan att veta om det. 

Inledningsvis omfattas tjänstepensionssparande, som 9 av 10 svenskar har idag.

Seeqest är idag endast en informations- och kunskapsförmedlare.

Ambitionen är att göra individens sparande värderingsbaserat.

X

Kan jag lita på Seeqest?

Ja, det vågar du och du kan lita på den. Juridisk och teknisk säkerhet har kontrollerats och granskats av Finansinspektionen, delar av finansmarknaden och jurister. Detta innebär trygghet avseende såväl dataintegritet som data- och kommunikationssäkerhet.

Seeqest kan endast se och förmedla information och kunskap, inget annat.

X

Varför startades Seeqest?

Seeqest startades för att göra människor medvetna och ge dem makt till förändring. Makt att använda det egna pensionskapitalet för att påverka genom att flytta bort det från verksamheter man inte vill stödja och till verksamheter spararen tror på.

Problemet idag är att spararen inte har någon verklig möjlighet att veta hur pensionssparandet är investerat. Pensionsmarknaden är sluten. Det är inte möjligt för spararen att ta reda på vilka bolag som en enskild pensionsfond har investeringar i.

Men pensionssparare vill kunna påverka. Det visar en studie med 1 500* pensionssparare. I den svarar 73 procent att de vill kunna flytta sitt pensionssparande bort från verksamheter som går emot deras värderingar.

Pensionssparande upplevs idag av många som komplicerat vilket leder till lågt engagemang. För många är pension också något som kommer i framtiden. Det är lätt att glömma att pensionskapitalet arbetar idag, med eller mot spararens värderingar.

Att kunna påverka samhällsutvecklingen genom sitt pensionssparande borde vara en självklarhet.

* Referens till IPSOS undersökningen.

X

Hur fungerar Seeqest?

Seeqest är informations- och kunskapsförmedlare för pensionssparare som är helt kostnadsfri för användaren. Spararen hämtar information om den egna tjänstepensionen från minpension.se, en portal som ägs av staten och de svenska bankerna, med hjälp av BankID.

I Seeqests app kan sedan hela tjänstepensionsinnehavet skannas mot de 10 kategorier som tagits ut baserat på vilka kategorier som 1 500 pensionssparare sagt att de minst av allt vill ha sitt pensionssparande investerat i. Dessa är alkohol, bekämpningsmedel, fossila bränslen, GMO, kärnvapen, industriell köttproduktion, processade livsmedel, spel och kasino, vapen samt tobak.

Seeqests verktyg bygger på individens värderingar, inte på några märkningar. Skanningen har nolltolerans, dvs. även små innehav syns. I vissa hållbarhetsmärkta fonder tillåts till exempel mindre innehav i produktion av till exempel fossila bränslen.

X

Hur mycket pengar handlar det om?

Nio av tio svenskar har tjänstepension. För den som har kommit halvvägs in i arbetslivet motsvarar det intjänade beloppet i genomsnitt 1 miljon kronor*. Det totala tjänstepensionskapitalet i Sverige är ca  2 300 miljarder kronor vilket är ett belopp som motsvarar nästan halva Sveriges BNP.**

X

Vilket pensionssparande i fonder ingår?

Seeqest erbjuder inledningsvis tjänstepensionssparare som har sitt sparande investerat i fonder, så kallade fondförsäkringar att ta reda på hur det är investerat. I nästa fas kommer flera slags fonder att ingå. Seeqest utvärderar även möjligheten att låta tjänsten omfatta så kallad traditionell försäkring.

X

Hur samlas informationen in?

Seeqest hämtar sin data från Morningstars börsinformation om vilka bolag som ingår i respektive fond. Den samkörs sedan med ett flertal organisationer som listar och bevakar de största bolagen inom respektive sektor som ingår i Seeqests verktyg. Individen kan sedan skanna sitt innehav mot kategorier där hen inte vill ha pensionspengar. Resultatet är en fullständig genomgång av hela det fondbaserade tjänstepensionsinnehavet?

X

Hur garanteras individens trygghet?

Individens trygghet är av avgörande betydelse för Seeqest. Informationen hämtas från minpension av spararen. Inloggningen sker via BankID. Ingen persondata sparas. Vid inloggning passeras en vägg som anonymiserar datan genom att separera personnumret från övriga uppgifter.

X

Vem står bakom Seeqest?

Seeqest grundades av Catharina Lehto. Hon har mer än 20 års erfarenhet från ledande positioner inom finans och pensionsmarknaden. Hon har djup kunskap om hur pensionsmarknaden fungerar och också ett stort intresse för hållbarhetsfrågor.

För några år sedan började hon undersöka hur hennes egna pensionspengar var investerade. Det visade sig vara ett komplicerat arbete där hon fick gå in bakvägen och dyka djup in i bland andra Nasdaqs system. Resultatet både förvånade och skrämde. Catharinas pension var investerad i en mängd verksamheter som gick emot hennes värderingar.

Ur denna insikt föddes idén om Seeqest, ett verktyg för att göra spararen medveten om hur det faktiskt ser ut och med denna kunskap fatta beslut och påverka samhällsutveckling i linje med egna värderingar. Hon satte därför samman ett team av experter med olika kompetens för att kunna skapa Seeqest.

X

Vilken är Seeqests affärsidé?

Seeqest är en tjänst som är kostnadsfri för användaren.

Med användarens medgivande ställer Seeqest samman anonyma och kollektiva data, dvs. inte om individen, som banker och fondbolag har möjlighet att ta del av. Dessa data hjälper bankerna att anpassa sina utbud efter vilka kategorier och bolag spararna vill undvika respektive välja till.

I nästa fas kommer Seeqest att erbjuda möjligheten för spararen att välja bort innehav som går emot egna värderingar och välja till verksamheter man vill stötta.

Dessa byten görs på samma villkor som när en sparare idag gör ändringar i sitt pensionssparande. Seeqest kommer att ha en affärsrelation med banker och fondbolag, inte med den individuella spararen.

X

Vad betyder Seeqest?

See-Questioning-Invest. Det innebär att först ha kunskapen (see), sedan kunna ifrågasätta (questioning) och till sist investera utifrån sina värderingar (invest). 

Installera vår app
och var med och avslöja det blinda kapitalet.

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...

Kontakt