Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen.

Ikon för Fossila Bränslen

Halterna av växthusgaser ökar i atmosfären

Den globala medeltemperaturen stiger snabbt. Enligt FN´s klimatrapport är den global uppvärmning betydligt större än man tidigare trott.

Dom fem största bolagen:

Exxon
Royal Dutch Shell
Chevron
PetroChina
BP

Halterna av växthusgaser ökar i atmosfären

Dela! Ju fler vi är desto snabbare förändrar vi och flyttar kapital

Informera dig kring temat Fossila Bränslen

350.org

+350 are standing up to the fossil fuel industry to stop all n...

Foundation

Läs mer...

Greenpeace

+350 are standing up to the fossil fuel industry to stop all n...

Foundation

Läs mer...

Naturskyddsforeningen

Klimatforskarna trycker nu med full kraft på den röda larmknap...

Artikel

Läs mer...

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...