Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Ikon för Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem

Ofta leder spelberoende till allvarliga negativa konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Sedan 2003 ingår spelproblem som ett målområde i den svenska folkhälsopolitiken, minst 2 procent av befolkningen (exklusive närstående), visar på allvarliga konsekvenser för hälsan, ekonomin och det sociala livet.

De fem största bolagen:

Bet365
GVC Holdings
Poker Stars
Ladbrokes
Bet fair.

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem

Dela! Ju fler vi är desto snabbare förändrar vi och flyttar kapital

Informera dig kring temat Spel & Kasino

Spelberoende.se

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst ob...

Foundation

Läs mer...

Berättelse

berättelser hämtade ur verkligheten, skrivna av människor som ...

Foundation

Läs mer...

Spelberoende leder till ökad självmordsrisk.

Enligt ny forskning så har risken för självmord ökat bland spe...

Video

Läs mer...

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...