Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Är du intresserad av vårt verktyg för skanning av fonder? Seeqest erbjuder ett digitalt verktyg som synliggör innehållet i fonder utifrån vissa hållbarhetskriterier. Genom verktyget kan du kontrollera innehav i olika fonder av intresse för dig. För att kunna använda verktyget behöver vi inhämta och behandla personuppgifter från dig. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att så sker kan vi inte tillhandahålla verktyget. De personuppgifter som sparas om dig är ditt namn, personnummer, din mejladress, ditt telefonnummer, samt, när du valt att svara på frågor om värderingar i förhållande till ditt sparande, svaren på dessa frågor. Vi använder oss av profilering när vi tar fram din värderingsprofil. Profileringen är baserad på den information som du tillhandahåller oss i frågeformuläret. Din mejladress och ditt telefonnummer används endast för att kommunicera med dig. Syftet med frågorna avseende värderingar är att samla in underlag till en individuell värderingsprofil. Utifrån denna värderingsprofil skannas innehaven i dina fonder för att identifiera eventuella oönskade innehav. Vi hämtar information om dina fonder på uppdrag av dig och på sätt som närmare beskrivs i våra användarvillkor. Sedan kan vi, baserat på din värderingsprofil, alltså synliggöra om ditt sparkapital är investerat på sätt du inte önskar och visa alternativa fonder som är fria från oönskade innehav.

Vi behandlar dessa uppgifter på grundval av det avtal vi har med dig som användare av vårt verktyg. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra vår del av avtalet, nämligen att synliggöra innehållet utifrån din värderingsprofil. Underlaget till värderingsprofilen kan även komma att användas för en vidareutveckling av verktyget. Vi kommer i så fall anonymisera vissa av dina personuppgifter i syfte att sammanställa anonym och aggregerad statistik. Dessa uppgifter kan alltså komma att användas för affärs och metodutveckling samt marknadsanalys m.m. Syftet med behandlingen är att fortlöpande förbättra din informations- och användarupplevelse samt upprätthålla en trygg, säker och pålitlig tjänst. Vi behandlar dessa uppgifter på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten. Vid intresseavvägningen har vi bedömt att våra berättigade intressen att utveckla verksamheten överensstämmer med gällande rätt och dina legala rättigheter i egenskap av nyttjare av tjänsten. Du kan när som helst avsluta din relation med oss genom att klicka på länken [här]. Dina personuppgifter raderas då från vår databas kort därefter. Här kan du läsa mer om Seeqests behandling av dina personuppgifter.