GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad av vår hälsa, miljö och konsumentmakt.

Ikon för GMO

Växtförädlingsföretag tar peatent på genmodifeierade fröer.

Dessa grödor görs sterila av bolagen som tecknar frihandelsavtal där man förbjuder landets egna bönder att fröa sina egna växter och tvingar dem att köpa nya frön varje år.

Företag som trycker in bekämpningsmedel i fröet för att sen kunna bespruta grödan än mer, besprutningarna sker via luften vilket gör att ”grannen bredvid” blir stämd för att ha den patenterade grödan på sin mark mot sin vilja.

Det fem största bolagen:

Monsanto
Bayer
DowDupont
Syngenta
BASF

* Data inhämtas från världens börser.

Växtförädlingsföretag tar peatent på genmodifeierade fröer.

Installera vår app
och var med och avslöja det blinda kapitalet.

Hjälp oss avslöja det #blindakapitalet

Informera dig kring temat GMO

Tysk börsbjässe rasar efter cancerbeslut

Bolagets glyfosatbaserade ogräsbekämpningsmedel Roundup orsaka...

Artikel

Läs mer...

Institute for Responsible Technology

IRT is a world leader in educating the public and policy maker...

Foundation

Läs mer...

Pesticide Action Network

Reclaiming the future of food and farming.

Foundation

Läs mer...

Seeds of Destruction

“Control the oil, and you control nations. Control the food, a...

Artikel

Läs mer...

William Engdahl

Books, articles, lectures and interviews concerning US Geopoli...

Artikel

Läs mer...

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...