Vi har skapat Seeqest för att Sveriges och världens alla fondsparare har rätt till hela sanningen om hur deras pengar placeras.

Den får de inte idag.

Rådgivarna på bankerna och fondbolagen gör förstås sitt bästa för att hjälpa oss att välja fonder som ska få våra pengar att växa. De berättar om risknivåer, historisk värdeutveckling, och rating. Det är bara halva sanningen.

De berättar inte om den verklighet som gömmer sig bakom fondnamnen, de finansiella termerna, tabellerna, prognoserna och diagrammen; det vill säga de verksamheter som spararna finansierar med sina pengar.

Det kan vara lätt att glömma att pengarna i fonderna inte bara finns till för att ge oss en trygg ekonomisk framtid. I takt med att de växer så formar de också denna framtid. De bygger skolor och vindkraftverk. De planterar träd, odlar grönsaker, bidrar till vetenskapliga och tekniska framsteg. Men de borrar också efter olja, bryter kol och uran, skövlar regnskog, producerar hälsofarliga bekämpningsmedel och tillverkar kärnvapen.

Idag är det i stort sett omöjligt för dig att veta vad dina sparpengar faktiskt används till och vilken framtid de därmed skapar. Faktum är att inte heller fondrådgivarna vet exakt vad fonderna de säljer innehåller. Det beror inte på slapphet eller bristande intresse, utan på att inte heller de har tillgång till alla fakta. Informationsmängden är för stor för att de ska kunna hantera den. Följaktligen finns det finns inga garantier för att dina pengar inte investeras i verksamheter som du uttryckligen sagt att du inte vill stödja.

Att du valt fonder som kallas för ”etiska” eller ”hållbara” innebär inte heller att du kan vara säker på att slippa sådant du helst vill vara utan. Det innebär bara att fondförvaltaren ”tar hänsyn till” sociala och miljömässiga aspekter och ”har en restriktiv hållning till” eller ”undviker” företag som förstör miljön eller kränker mänskliga rättigheter. Det kan betyda lite vad som helst, men inte att du kan vara säker på att sådana företag är uteslutna.

Detta är helt och hållet oacceptabelt i en upplyst tid som vår. På samma sätt som du har rätt att veta vad maten du köper innehåller, så borde du också ha rätt att veta vad dina fonder innehåller. Om du kan välja att äta ekologiskt, så ska du också kunna välja fonder som är fria från GMO och miljöfarliga bekämpningsmedel. Om du väljer att inte flyga av klimatskäl, så ska du också kunna välja att inte investera i fossila bränslen.

Det är trots allt dina pengar det handlar om.

Just därför har vi utvecklat Seeqest – ett digitalt verktyg som avslöjar innehållet i samtliga fonder. Därmed blir det för första gången möjligt för spararna att välja fonder som stämmer överens med deras värderingar och att välja bort sådana som inte gör det.

Det innebär att du kan aktivera den makt du har tillsammans med alla andra fondsparare. Bara i Sverige representerar den 70 % av värdet på Stockholmsbörsen: 3000 miljarder kronor. Globalt handlar det om 36 triljoner dollar. Det är pengar som gör skillnad. Stor skillnad. Från och med nu är det ingen annan än du och alla andra fondsparare som avgör vilken skillnad era pengar ska göra.