Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Ikon för Kärnvapen

3750 kärnstridsspetsar är utplacerade och operativa.

Cirka 1800 av dessa står redo att avfyras inom loppet av några minuter, det så kallade ”high alert”.

Deras sprängstyrka motsvarar 50 000 Hiroshimabomber.* 

Med ökad medvetenhet om hur våra fonder investerar skapas också förutsättningar att kunna påverka relevansen av kärnvapen på marknaden.

93% av kärnvapen ägs av USA och Ryssland.

Utplacerade stridsspetsar - Vart finns dem; inom Europa?

USA: 1 750
Ryssland: 1 600
Storbritannien: 120
Frankrike: 280

De fem största bolagen:

Lockheed Martin,
Northrop Grumman,
Honeywell International
Babcock International
Safran

* Data inhämtas från ICAN

3750 kärnstridsspetsar är utplacerade och operativa.

Installera vår app
och var med och avslöja det blinda kapitalet.

Hjälp oss avslöja det #blindakapitalet

Informera dig kring temat Kärnvapen

Don't Bank on the Bomb

New research launched today shows more and more financial inst...

Foundation

Läs mer...

Greenpeace

+350 are standing up to the fossil fuel industry to stop all n...

Foundation

Läs mer...

ICAN

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Foundation

Läs mer...

Lär om kärnvapen

Lär om kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial av Sven...

Foundation

Läs mer...

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...