Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Ikon för Pesticider

Roundup, Sveriges och världens mest sålda bekämpningsmedel.

Roundup Innehåller Glyfosat, som enligt World Health Organization (WHO) mest troligt är cancerogent. Neonikotinoider är ett annat ämne som vetenskapen är enig om är orsaken till den bi-död vi nu ser över hela världen.

De fem största bolagen

Monsanto
Bayer
DowDupont
Syngenta
BASF

Roundup, Sveriges och världens mest sålda bekämpningsmedel.

Installera vår app
och var med och avslöja det blinda kapitalet.

Hjälp oss avslöja det #blindakapitalet

Informera dig kring temat Pesticider

Tysk börsbjässe rasar efter cancerbeslut

Bolagets glyfosatbaserade ogräsbekämpningsmedel Roundup orsaka...

Artikel

Läs mer...

Greenpeace

+350 are standing up to the fossil fuel industry to stop all n...

Foundation

Läs mer...

How Monsanto Plants Stories

As Monsanto comes under scrutiny for allegedly hiding the dang...

Video

Läs mer...

Who is paying for Monsanto's crimes?

A US court ordered Monsanto to pay $80m in damages because it ...

Artikel

Läs mer...

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...