Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till såväl cancer som diabetes och övervikt.

Ikon för Processat Livsmedel

Kopplingen mellan processat kött och cancer har även uppmärksammats av WHO

Transfetter är vanligt förekommande i den processade maten med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, cancer och diabetes typ 2. Glykossirap finns i hela snabbmatsindustrin och stärkelse har en stark koppling till dagens fetma problem.

De fem största aktörerna är

PepsiCo
Tyson food
Nestle
JBS
Kraft Heinz

* Data inhämtas från världens börser.

Kopplingen mellan processat kött och cancer har även uppmärksammats av WHO

Dela! Ju fler vi är desto snabbare förändrar vi och flyttar kapital

Informera dig kring temat Processat Livsmedel

BMJ

BMJ is a global healthcare knowledge provider with a vision fo...

Foundation

Läs mer...

Styrkelabbet

Processad mat leder till överätning och viktuppgång

Artikel

Läs mer...

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...