Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Ikon för Tobak

I tobak finns ämnet nikotin som är ett centralstimulerande medel som är väldigt beroendeframkallande.

Att nikotin finns i tobaksplantan beror på att det utvecklas som ett skydd mot skadeinsekter. Ren nikotin är så giftigt att det är helt förbjudet att hantera. I västvärlden minskar rökningen och i utvecklingsländerna ökar den.

De fem största aktörerna är

Philip Morris International
British American Tobacco
Imperial Tobacco
Altria Group
Japan Tobacco

* Data inhämtas från världens börser.

I tobak finns ämnet nikotin som är ett centralstimulerande medel som är väldigt beroendeframkallande.

Installera vår app
och var med och avslöja det blinda kapitalet.

Hjälp oss avslöja det #blindakapitalet

Informera dig kring temat Tobak

Reklamen som lockar nya rökare

Tobaksindustrin, liksom all kommersiell verksamhet, drivs av e...

Artikel

Läs mer...

Tobaksbarn

Den stora tobakslögnen

Rapport

Läs mer...

Tobaksfakta

The public support for Tobacco Endgame – Smoke Free Sweden 202...

Artikel

Läs mer...

Tobaksfakta

Med sikte på ett tobaksfritt samhälle

Foundation

Läs mer...

World Health Organization

The truth about the tobacco industry...in its own words

Artikel

Läs mer...

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...