Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Ikon för Vapenhandel

Handeln med större vapensystem har ökat

De väpnade konflikterna rör sig idag mer mot stadsområden, vilket påverkar fler civila än soldater vad gäller förluster. Största vapen exportörer är USA och Ryssland, största importörer är Indien och Saudi Arabien.

De fem största aktörerna är

Lockheed Martin
Boeing
Raytheon
BAE Systems
Northrop Grumman

* Data inhämtas från världens börser.

Handeln med större vapensystem har ökat

Installera vår app
och var med och avslöja det blinda kapitalet.

Hjälp oss avslöja det #blindakapitalet

Informera dig kring temat Vapenhandel

The Guardian

Arms industry spends millions to promote brands in schools. De...

Artikel

Läs mer...

Stockholm International Peace Research Institute

The independent resource on global security

Foundation

Läs mer...

Statista

The World's Biggest Arms Companies

Artikel

Läs mer...

Kategorier som svenska folket uttryckt missnöje mot.

Alkohol

Alkohol orsakar stor skada bland svenska folket och tär på hälsovården.

Fossila Bränslen

Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till ...

Spel & Kasino

Folkhälsoinstitutet uppmärksammar att spelproblem är ett folkhälsoproblem som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser ...

GMO

Fem växtförädlingsföretag* äger 90% av marknaden, enligt dem själva med två tydliga mål: kvantitet och avkastning. På bekostnad...

Köttindustrin

Köttindustrin står för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt, enligt en FN-rapport. Det är mer än bilar, flyg ...

Kärnvapen

Enligt Federation of American Scientists (FAS), finns omkring 14900 kärnvapen i världen.

Pesticider

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna, idag finns och förgiftande rester från kemikaliejordbruket i princip över allt.

Processat Livsmedel

Ett flertal studier visar att processade livsmedel inte bara har påtagligt försämrat näringsvärde utan kan vara kopplat till så...

Tobak

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten dog 12 000 personer av tobaksbruk per år i Sverige under 2010–2012

Vapenhandel

2017 var världens militärutgifter de högsta sedan slutet av kalla kriget enligt Stockholm International Peace Research Institut...